پایان ۳۰ سال تنهایی؛ لیورپول دیگر تنها قدم نخواهد زد

معجزه اتفاق افتاد؛ حالا پس از ۳۰ سال تمام انگلستان تحت سلطه لیورپول قدم خواهد زد. به گزارش ایسنا، کلوپ و پسرانش پاداش صبر ۳۰ ساله هوادارانی را دادند که … Read More